December is een drukken maand voor de kinderen. Wordt uw zoon/dochter in deze maand vier, dan zal in overleg met de leerkracht besproken worden of uw zoon/dochter al in december zal starten of na de kerstvakantie.  


Nieuwe leerlingen
School op de Berg heeft voor het
schooljaar 2023-2024 nog plaats in de groepen 1, 3, 5 en 7.

Aanmelding, aanname en toelating van leerlingen


U bent van harte welkom voor een rondleiding in onze school. Gedurende het schooljaar houden wij informatieochtenden. U krijgt dan een rondleiding en er is ruimte voor het stellen van vragen.
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden bij Barbara Mathon (officemanager) op 033-461 7110.

Informatieochtenden:
12 oktober 2023
16 januari 2024
17 april 2024
13 juni 2024

Alle ochtenden beginnen om 09:00 uur en duren tot ongeveer 10:00 uur. Na afloop krijgt u informatie over de aanmeldingsprocedure.
Wij zien ernaar uit u te ontmoeten!

Inschrijven van broertjes en zusjes

Wij verzoeken u zeer dringend om jongere broertjes en zusjes zo snel mogelijk aan te melden voor school. Meldt u uw kind te laat aan, dan kan het zijn dat w géén voorrang kunnen geven en dat kan betekenen dat u uw jongere kind(eren) op een andere school moet aanmelden. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij Barbara Mathon.

Aanname- toelatingsbeleid

Graag verwijzen wij u, voor het algemene aannamebeleid, naar de website van onze stichting.

Aanmelding en inschrijving zij-instromers

Indien een kind vanaf groep 1 of hoger wil instromen, kunt u contact opnemen met de school. De directie zal na aanmelding bekijken of er ruimte is.
Bij een leerlingaantal van 30 leerlingen is een groep fysiek vol, we laten daarbij ruimte voor het versnellen of doubleren van leerlingen. Dit betekent dat er in de praktijk groepen van 31 of 32 leerlingen kunnen zijn.
Op de website geven wij aan in welke groepen er nog plek is.
Na aanmelding zal de internbegeleider contact op nemen met de huidige school van de nieuwe leerling. Na dit contact kan vastgesteld worden welke begeleiding de nieuwe leerling nodig heeft.
Door het verzamelen van deze gegevens wordt voor ons duidelijk hoe wij het beste aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen.

Het kan soms zijn dat een groep niet fysiek vol is maar dat er veel leerlingen met een grote zorgbehoefte in de groep zitten. Er is dan geen ruimte voor meer leerlingen met een grote of complexe zorgvraag. Na aanmelding zullen wij in dat geval samen met u kijken naar een plek waar wel aan deze zorg kan worden voldaan. U krijgt binnen zes weken na aanmelding van ons een schriftelijke reactie op de aanmelding.

Start op school

In de maand voordat uw kind vier wordt, mag het vier dagdelen komen wennen. Dat gebeurt in overleg met de leerkracht. U wordt hierover 6 weken voordat uw kind vier wordt geïnformeerd. Broertjes en zusjes worden niet bij elkaar in de groep geplaatst. December is een drukke maand voor de kinderen. Wordt uw zoon/dochter in deze maand vier, dan zal in overleg met de leerkracht besproken worden of uw zoon/dochter al in december zal starten of na de kerstvakantie.