Specifieke kenmerken van School op de Berg


Rijke, duurzame en digitale leeromgeving

Op onze school worden de leerlingen gestimuleerd om hun talenten te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief, fysiek en geestelijk gebied. Daarnaast willen we leerlingen ook voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Duurzaamheid is daarbij voor ons ook een belangrijk thema. We hanteren daarom een breed aanbod van leerstof en activiteiten.

Zo zijn we in 2015 gestart met het werken met tablets in verschillende groepen om het onderwijs te verrijken. Ook techniek is een vast onderdeel van het lespakket. De creatieve vakken komen wekelijks aan bod en er zijn verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld talentenjachten, sportclinics, excursies, EHBO-cursus en gastdocenten.
Ieder jaar is er een week van de duurzaamheid waarin ambassadeurs (leerlingen) samen met leerkrachten en ouders een centraal thema behandelen. In 2016 zijn er 128 zonnepanelen op het dak van de school gerealiseerd en doen wij aan gescheiden afval verwerking.


Opmerking van de Inspectie van het Onderwijs in 2016:

"Een betrokken en ambitieus team".
 

<< terug naar vorige pagina...