Plusklas

Voor wie is de Plusklas bedoeld?
De Plusklas is bedoeld voor leerlingen die hoogbegaafd zijn, in de klas extra uitdaging krijgen en daarnaast nog behoefte hebben aan meer. Het compacten en verrijken in de groep is voor deze leerling niet toereikend. Een contactmoment met peers in de plusklas, waar de leerling op een andere manier wordt uitgedaagd, is voor deze kinderen een goede aanvulling. De plusklas is toegankelijk voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 uit Amersfoort en omgeving. (Voor groep 8 is de Plusklas tot de voorjaarsvakantie).

Inhoud van de plusklas
Bij de Plusklas wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen van de leerlingen en aan project gerelateerde doelen. Deze doelen worden bepaald aan de hand van de doelenlijst van de SLO. Het bepalen van het persoonlijke leerdoel gebeurt in samenspraak met de leerkracht van de thuisgroep en ouders van de leerling.
De ochtend is in drie delen: filosofie, projecten en een bonusblok gericht op Leren Leren.
Alle informatie over de inhoud en opzet van de Plusklas kunt in vinden in de folder die u hier kunt downloaden.

Kosten
Voor deelname aan de Plusklas wordt een vergoeding gevraagd. Deze bedraagt € 25,- per dagdeel, deze kosten worden betaald door de thuisschool van de leerling. Aanmelding voor de Plusklas geschiedt door middel van invulling van het aanmeldingsformulier. Plaatsing betekent deelname voor tenminste één jaar. Plaatsing is alleen mogelijk in augustus en januari.
Voor informatie over vakanties en andere data kunt u hier de Plusklas jaarkalender downloaden.